Πλύνετε σωστά τα χέρια σας

Σημαντικό μέτρο πρόληψης Οι καλές συνήθειες προσωπικής υγιεινής καθαριότητας αποτελούν βασικούς παράγοντες προφύλαξης από νοσήματα. Η παγκόσμια ημέρα υπενθυμίζει τον ρόλο της καθαριότητας των χεριών στην πρόληψη και διατήρηση της υγείας. Σημαντικός είναι ο ρόλος της καθαριότητας των χεριών στην καταπολέμηση πληθώρας ασθενειών, κυρίως από λοιμογόνους παράγοντες. Μέσω όμως των χεριών μεταφέρονται αλλεργιογόνα, βαρέα μέταλλα, χημικές ουσίες και βλαπτικοί παράγοντες που είτε προκαλούν άμεσα σοβαρές οργανικές αντιδράσεις (π.χ. αλλεργία), είτε δρουν αθροιστικά μολύνοντας τον οργανισμό (π.χ. βαρέα μέταλλα). Το αμυντικό σύστημα του ανθρώπου περιλαμβάνει πολλούς μηχανισμούς άμυνας και προστασίας έναντι…