Πόσο σημαντική είναι η κακή χοληστερίνη στην τρίτη ηλικία;

Μια ενδιαφέρουσα μετανάλυση των μέχρι σήμερα αγγλόφωνων μελετών σχετικά με την κακή χοληστερίνη (LDL) αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική στήλη του επίσημου περιοδικού της Βρετανικής Ιατρικής Εταιρείας (BMJ).

Στη μετανάλυση αυτή, που αφορά 68.094 ασθενείς ηλικίας άνω των 60 ετών, συσχετίσθηκε η θνητότητα των ασθενών από καρδιαγγειακές παθήσεις καθώς και η ολική θνητότητα από μη καρδιαγγειακές παθήσεις με την LDL.

O αριθμός των ασθενών που μελετήθηκαν υπήρξε εντυπωσιακός. Τα αποτελέσματα, εντυπωσιακότερα. Τα άτομα με υψηλές τιμές κακής χοληστερίνης (LDL) ζούσαν περισσότερο από τα αντίστοιχα άτομα με χαμηλότερες τιμές κακής χοληστερίνης.

Αυτό οι ερευνητές το ερμηνεύουν με την υπόθεση ότι η κακή χοληστερίνη δεν επιβαρύνει τα άτομα της τρίτης ηλικίας από πλευράς καρδιαγγειακών παθήσεων αλλά πιθανόν να προστατεύει από την προσβολή από καρκίνο, αφού οι υψηλές τιμές της ευνοούν και τη μακροβιότητα και των μη καρδιοπαθών.

Βέβαια οι υποθέσεις των ερευνητών πολλές φορές παραμένουν απλά υποθέσεις όταν δεν επιβεβαιωθούν από καλά σχεδιασμένες πολυκεντρικές κλινικές ή πειραματικές μελέτες.

Πάντως, εκείνο που σήμερα είναι από όλους αποδεκτό είναι ότι οι υψηλές τιμές ολικής χοληστερίνης με την πρόοδο της ηλικίας παύουν να είναι παράγοντας κινδύνου για καρδιαγγειοπάθειες, σε αντίθεση με τις νεότερες ηλικίες.

Αλλωστε, είναι αναμφισβήτητο και κλινικά και πειραματικά αποδεδειγμένο ότι οι ομοζυγώτες υπερχοληστεριναιμικοί με τιμές άνω των 400 mg κακής χοληστερίνης προσβάλλονται από εμφράγματα και εγκεφαλικά επεισόδια ακόμη και σε ηλικίες κάτω των 20 ετών. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι οι υψηλές τιμές χοληστερίνης αναμφισβήτητα είναι ισχυρός αυτοτελής παράγοντας πρόκλησης καρδιαγγειακών συμβαμάτων.

Τελικά, αυτή η συγκεκριμένη μετανάλυση φαίνεται να ξεκαθαρίζει τα πράγματα.

Συμπερασματικά, εάν ένας άρρωστος φθάσει στην ηλικία των 60 ετών χωρίς να έχει ενδείξεις προσβολής από αθηροσκλήρωση των αρτηριών του, δεν προκύπτει ότι είναι αναγκαίο να παίρνει για προφύλαξη στατίνες γιατί απλούστατα το γονιδιακό υπόστρωμα τον προφυλάσσει από τα εμφράγματα και τα εγκεφαλικά επεισόδια – εφόσον φυσικά δεν είναι επιβαρημένος με άλλους παράγοντες κινδύνου (υπέρταση, διαβήτη, κάπνισμα κ.τ.λ.).

Αντίθετα, εκείνος που παρουσιάζει προβλήματα από καρδιαγγειακές παθήσεις στη μέση ηλικία δεν θα πρέπει να αγνοήσει τις υψηλές τιμές χοληστερίνης όταν φθάσει και ξεπεράσει την ηλικία των 60 ετών, πιστεύοντας ότι αυτοπροστατεύεται από την ηλικία του. Αυτός θα πρέπει να συνεχίσει την ιατροφαρμακευτική αγωγή.

Πηγή : ΤΑ ΝΕΑ Ένθετο Υγεία

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο