Οι Ευρωπαίοι ζουν πολλά όχι όμως και καλά χρόνια

Οι Ευρωπαίοι ζουν περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν, όμως όχι και καλύτερα, καταλήγει έρευνα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ποιότητα της μακράς ζωής των Ευρωπαίων πολιτών πέφτει κυρίως εξαιτίας των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζουν και γι’ αυτό ένα από τα βασικά συμπεράσματα της έκθεσης είναι η βελτίωση της πρόσβασης στην ιατρική φροντίδα για τα κράτη-μέλη. Σύμφωνα λοιπόν με τα ευρήματα της έρευνας, το τμήμα του πληθυσμού που είναι άνω των 65 ετών αυξήθηκε από 10% που ήταν το 1960 στο 20% το 2015 και…