ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Συνάντηση της 50και Ελλάς με τον Υφυπουργό Εργασίας Πάνο Τσακλόγλου

6 Μαΐου 2022
Στη συνάντηση εκθέσαμε τις απόψεις μας για το δικαίωμα των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στην εργασία και τη μετεκπαίδευση, αλλά και τις ανησυχίες μας για τις συνεχιζόμενες ηλικιακές διακρίσεις και την ανάγκη να αρθούν τα αντικίνητρα για όσους συνταξιούχους θλελουν να συνεχίσουν να εργάζονται

The post ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Συνάντηση της 50και Ελλάς με τον Υφυπουργό Εργασίας Πάνο Τσακλόγλου appeared first on 50και Ελλάς – για μια κοινωνία φιλική και δίκαιη για όλες τις ηλικίες.

Διαβάστε την συνέχεια εδώ…

Σχετικές δημοσιεύσεις