Τρίτη Ηλικία. Η νέα, χρηστική εφαρμογή για τους ηλικιωμένους και τους φροντιστές τους

Τρίτη Ηλικία.  Η νέα, χρηστική εφαρμογή για τους ηλικιωμένους   και τους φροντιστές τους

Κουράγιο, αποφασιστικότητα, αλήθεια, κατανόηση, συμπόνοια, σεβασμός, αγάπη, αξιοπρέπεια: είναι όλα όσα χαρακτηρίζουν ή θα έπρεπε να χαρακτηρίζουν τις σχέσεις μας με την Τρίτη Ηλικία. Ιδεαλισμός ή βαθύτερη ανάγκη; Τι σημασία έχει; Το βέβαιο είναι ότι ο γονιός του καθενός μας αποτελεί ένα από τα βασικά δομικά της προσωπικότητάς του και, κατά συνέπεια, της ζωής του. Και στο πρόσωπο κάθε ηλικιωμένου ανθρώπου βλέπουμε έναν γονιό. Επίσης, και είναι εξίσου σημαντικό, ακολουθούμε όλοι το ίδιο μονοπάτι: «Εδώ που είσαι ήμουνα, κι εδώ που είμαι θά ‘ρθεις». Σήμερα που η τεχνολογία έχει μπει…